www.ShipPhotos.co.uk

Wuchang Shipyard

Wuhan, Hubei, China