www.ShipPhotos.co.uk

Khersonskiy Sudostroitelnyy Zavod