www.ShipPhotos.co.uk

CSC Jiangdong Shipyard

Wuhu, Anhui, China